– K.Waksmundzki

W ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)   Gmina Krościenko w 2018 roku zrealizowała   projekt pn: „Dziadowe Kąty nowocześnieją – budowa międzypokoleniowej strefy aktywności i relaksu „ ”

Przedmiotem projektu jest budowa otwartej wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności i relaksu w sołectwie Dziadowe Kąty. Inwestycja obejmowała   budowę otwartej wielofunkcyjnej, plenerowej …

W ramach pilotażowego programu Fundusz Sprawiedliwości , gmina Krościenko w 2017 roku gmina  realizuje   projekt pn: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w gminie Krościenko nad Dunajcem poprzez zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP

Projekt obejmuje zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krościenko.

W ramach, której zostanie zakupiony sprzęt do ratowania zdrowia …

W ramach Programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań ” Razem bezpieczniej im.W.Stasiaka na lata 2016-2017,gmina Krościenko w 2017 roku realizuje projekt pn:„Zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych poprawiająca infrastrukturę bezpieczeństwa na drogach i w obrębie przejść dla pieszych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem”.

Zakres prac obejmuje m.innymi wykonanie progów zwalniających,  przejścia dla pieszych, uzupełnienie znaków …

W ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego  na organizację zajęć edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej  Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów” Pieniny” z Krościenka  wraz z partnerem Gminą Krościenko 2017 roku zrealizowała kolejny  projekt pn: „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR

Celem projektu była poprawa zdrowia i aktywności fizycznej osób w wieku senioralnym

W ramach projektu zostały przeprowadzone  wykłady i konsultacje z lekarzem pierwszego …

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku, gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała kolejny  projekt pn: „REMONT PIECÓW WĘGLOWYCH – kontynuacja projektu 

Projekt obejmował dalsze przeprowadzenie remontów  budynków romskich i był  kontynuacją projektu realizowanego w 2016r. pn: Poprawa sytuacji mieszkaniowej i bytowej rodzin  Romskich przez remont budynków mieszkalnych   w …

W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych    gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała 2  kolejne  projekty

1.Remont drogi gminnej ul.Józefa Robotnika w Krośnicy Wartość projektu:  78 283,10zł.Dofinansowanie: 30 000,00zł.

oraz

2.Remont drogi gminnej ul. Lubań w Krościenku Celem projektów jest poprawa dojazdu do gruntów rolnych

Wartość projektu:  85 039,74,10zł.Dofinansowanie: 30 000,00zł.

Back to top