– K.Waksmundzki

Biblioteka publiczna w Pieninach

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Radę Gminy Krościenko nad DunajcemSieć GBP w Krościenku tworzą: biblioteka w Krościenku nad Dunajcem oraz  filia w Grywałdzie. Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularno- naukową, wydawnictwa informacyjne i regionalne.
Gminna …

Zarządzanie edukacją

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Krościenko nad Dunajcem. Zespół prowadzi wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną, finansową, księgowo-rachunkową oraz płacową oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Krościenko nad Dunajcem.
Zespół wykonuje także inne czynności związane z zadaniami gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe, wynikające m.in. z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty …

Lekarze w Pieninach

34-450 Krościenko n.D, ul. Esperanto 1Kierownik: Zofia Urban
strona internetowa z elektroniczną rejestracją:www.pozkroscienko.pl
zoz.kroscienko@op.plzoz.rejestracja@op.pl
Telefony do SPZOZtel. (0-18) 262-30-46 fax 18 262 31 46 
wewn. – 10 rejestracjawewn. – 11 kadrywewn. – 12 gabinet zabiegowywewn. – 17 fizjoterapiawewn. – 20 RTGwewn. – 24 medycyna szkolna
18 262 3246 Poradnia Stomatologiczna
18 262 32 21 Poradnia Chirurgiczna
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej …

Back to top