– 2023 – kwiecień

-29 kwietnia – Festyn rodzinny\Krośnica

-30 kwietnia – Muzyka Świata\Zespół ,,Max Klezmer Band’’

                           Sala widowiskowa CKiP

1 maja – Rekreacyjno \ Rodzinny Festyn -Amfiteatr ,,Pod Wierzbą’’

3 maja – Obchody Patriotyczne

13 maja – ,,Rajd Doliną Dunajca ‘’

28 maja – Dzień  Dziecka

3 czerwca – Rozgrzewka z funduszami europejskimi

10 czerwca – Zakończenie 81 Spływu Kajakowego

                      Oraz Jubileusz Klubu Sportowego ,,Sokolica’’

17 …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz.503) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że jest prowadzone postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że w związku z oddaniem do użytkowania kanalizacji sanitarnej na ul. Jarek, Polnej i Karola Wojtyły-Papieża można się już przyłączać do sieci. Warunki przyłącza należy uzgodnić z administratorem sieci, którym jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu – telefon kontaktowy 18 2620199, bądź 512-470-124.

Informujemy jednocześnie że …

Krościenko nad Dunajcem

W dniu 12 kwietnia  2023 r. w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem zostały przeprowadzone dwa konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko nad Dunajcem.

W wyniku przeprowadzonych postępowań, zostali wyłonieni następujący kandydaci:

na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem – Pani Zofia Jerzyńska,na stanowisko …

Back to top