– 2023 – kwiecień

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że dzień w 7 kwietnia (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Adam MusiałKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenkunad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z póz. zm.) Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem zawiadamia, że w dniu 17.10.2022r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji dla zadania:

„Budowa sieci gazowej średniego …

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej, iż w bieżącym roku kwalifikacja wojskowa będzie przeprowadzana w okresie od 17 kwietnia do 21 lipca 2023 roku.

Kwalifikacja wojskowa dla …

Zorganizowane spotkanie w Gminnej Bibliotece Publicznej, pod nazwą ,,Spisane wspomnienia z Pienin” było związane z promocją książki, wydanej niedawno przez Pieniński Park Narodowy. ,, Beztroskie lata – Pamiętnik z Pienin 1932 – 1939” Zbigniewa Lubienieckiego to wspomnienia autora z czasów kiedy mieszkał w Krościenku, a następnie w Szczawnicy i Leśnicy. Mieliśmy zaszczyt gościć Pana Krzysztofa Karwowskiego …

Back to top