– 2023 – kwiecień

Krościenko nad Dunajcem

Transmisja rozpocznie się 27.04.2023 r. o godzinie 13:00.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko …

W ubiegłym roku zmieniły się przepisy. W rozliczeniu za 2022 r. rodzice powinni złożyć odrębne zeznanie w imieniu małoletniego dziecka, które otrzymywało rentę rodzinną.Do małopolskich urzędów skarbowych wpłynęło z tego powodu więcej zeznań podatkowych. Wśród nich jest prawie 2 tysiące zeznań, które błędnie podpisały niepełnoletnie dzieci. Podpis powinien złożyć dorosły opiekun.Rodzice powinni samodzielnie skorygować błędne …

Arie operowe i utwory ze znanych musicali można było podziwiać podczas niedzielnego „Spotkania z operą” w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem. Na scenie przepięknym lirycznym sopranem zaśpiewała Milena Sołtys Walosik, a akompaniowała jej na fortepianie Anna Ventura.

Na występ, którego organizatorem było Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem, przybyli …

Back to top