– Informacja o kolejnym oddanym odcinku kanalizacji

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że w związku z oddaniem do użytkowania kanalizacji sanitarnej na ul. Jarek, Polnej i Karola Wojtyły-Papieża można się już przyłączać do sieci. Warunki przyłącza należy uzgodnić z administratorem sieci, którym jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu – telefon kontaktowy 18 2620199, bądź 512-470-124.

Informujemy jednocześnie że obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 1297 ze zmianami.) Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, przed oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej.

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem
Jan Dyda

Back to top