– 2023 – kwiecień

Dostępny samorząd – granty

W Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem zakończony został remont posadzki na parterze (korytarz i hol). Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i akustycznej/cieplnej, wykonanie posadzki z zaprawy cementowej grubości 6 cm ze zbrojeniem siatką stalową, wykonanie posadzki z …

Biblioteka po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną ,,Żonkile” – upamiętniającą 80 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Uczniowie klasy Va Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem wraz z wychowawczynią na wstępie wysłuchali podstawowych informacji dotyczącej tej ważnej daty, którą jest 19 kwietnia 1943r. Kierownik biblioteki przybliżyła dzieciom w piękny i …

W Gminnej Bibliotece Publicznej, zorganizowano spotkanie poświęcone pamięci Pani Grażyny Dziubek. 

Jak wspomniano – Pani Grażynka zarażała uśmiechem, a będąc nauczycielką wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego zaszczepiała w wychowankach miłość do Pienin – naszej małej Ojczyzny. Kultywowała tradycje, śpiew i taniec.

Podczas spotkania nie obyło się bez przeczytania niektórych fragmentów z kroniki rodzinnej, którą zaczęła spisywać Krysia, a …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 kwietnia 2023 roku o  godzinie 1300 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały …

Back to top