– 2022 – grudzień

Mikołaj – jak co roku – zawitał w Krościenku nad Dunajcem. Przywiózł z sobą prezenty i mnóstwo słodkości.

Spotkanie było przednie. Uczestniczyły w nim zarówno młodsze dzieci: maluchy i przedszkolaki, jak i te starsze ze szkół podstawowych. Dla każdej grupy wiekowej wyświetlono bajki. Każdy mógł też zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem, który siedział w fotelu na …

W dniu 3 grudnia 2022 roku, odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy. Prace wykonano dzięki udzielonej Gminie Krościenko nad Dunajcem pomocy finansowej, przeznaczonej dla jednostki OSP w Krośnicy, na modernizację pomieszczeń w budynku remizy.Zadanie zostało zrealizowane w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2022 – część A”. Roboty objęte dofinansowaniem, pozwoliły …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Zapewnienie całodobowej opieki osobom z terenu gminy Krościenko nad Dunajcem w formie udzielenia czasowej pomocy w zakresie schronienia i wyżywienia oraz zabezpieczenie interwencyjnych miejsc noclegowych”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi: 6.000 …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Rodzaj zadań przeznaczonych do realizacji: „Transport osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek”. Na realizację zadania publicznego zostaną przeznaczone środki ujęte w projekcie budżetu na rok …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022 roku o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący KomisjiMARIAN KUNDZIARZ

W związku z przystąpieniem Gminy Krościenko nad Dunajcem do sprzedaży węgla kamiennego w ramach tzw. zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie naszej gminy, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad Dunajcem został wyznaczony do realizacji zadań związanych z prowadzeniem sprzedaży węgla dla …

Back to top