– 2022 – grudzień

Miło nam poinformować, że zakończyła się procedura wyłonienia wykonawcy robót dla zadania „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z przyłączami, pompownią ,oraz odtworzeniem nawierzchni na drogach  na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem”

Przedsięwzięcie podzielone jest na dwa zadania:

Zad 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grywałd-etap III”

Zad 2. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m .Krościenko nad Dunajcem-Łąkcica”

Gmina …

W dniu 29 grudnia 2022 roku, w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem, odbyło się uroczyste przekazanie odzieży specjalistycznej, zakupionej dzięki udzielonej Gminie Krościenko nad Dunajcem pomocy finansowej, z budżetu Województwa Małopolskiego. Wójt Gminy – Jan Dyda, przekazał przedstawicielom Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych 18 kompletów odzieży specjalistycznej, w tym ubrania ochronne, rękawice, kominiarki, buty oraz hełmy …

Krościenko nad Dunajcem

W dniu 7 i 8 stycznia 2023 roku z powodu organizacji zawodów biegowych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem okresowo zostanie wstrzymany ruch na następujących ulicach. Wstrzymanie nie dotyczy mieszkańców posesji

w Krościenku n/D to: ul. Lubań, ul. Wojtyły, ul. Źródlana, ul. Jarek, ul. Zdrojowaw Grywałdzie: ul. Szkolna, Dworska, Lubań, Żarnowiecka

Dokładne godziny wstrzymania ruchu znajdują się …

Krościenko nad Dunajcem

Przypominamy, że aby uniknąć kosztów upomnień, opłaty za zagospodarowanie odpadów należy uiszczać w terminach:I rata – do 15-go marca,II rata – do 15-go czerwca,III rata – do 15-go września,IV rata – do 15-go listopadaWięcej informacji dotyczącej gospodarki odpadami można uzyskać pod numerem 18 262 57 26

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023:

Harmonogram – Grywałd 2023Pobierz

Harmonogram – …

Back to top