– 2022 – grudzień

Miło nam poinformować, że w ramach projektu „Chiroksero”, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie – Regionalnego Konserwatora Przyrody, na terenie Powiatu Nowotarskiego w poprzednich latach udało się z powodzeniem zrealizować zaplanowane na tym obszarze działania z zakresu ochrony czynnej nietoperzy w postaci wymiany pokrycia dachów w kościele w Szczawnicy wraz z niezbędnymi adaptacjami …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 grudnia 2022 roku o  godzinie 1300 odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały …

Orkiestra Dęta działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem oraz dzieci z zespołu „Małe Pieniny” wraz z rodzicami i grupa śpiewacza „Pienińskie Nucicki” odwiedzili Warszawę na zaproszenie poseł na sejm RP Anny Paluch, prywatnie mieszkanki Krościenka nad Dunajcem.

Uczestnicy wyjazdu zostali zaproszeni do budynku sejmu, po którym oprowadziła ich osobiście poseł Anna Paluch. Poseł …

Back to top