– 2022 – grudzień

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

W związku ze zmianą siedziby informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna  będzie nieczynna dla użytkowników od dnia 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek).

Termin zakończenia przeprowadzki planowany jest początkiem stycznia 2023 r. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

Standardy utrzymania dróg w Gminie Krościenko nad Dunajcem:

Odśnieżanie i posypywanie jezdni na całej szerokości,Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nieutrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań i zjazdów oraz w sposób niepowodujący zasypywania chodników,Drogi, place i chodniki muszą być odśnieżane we wczesnych godzinach rannych do godz. 6.00 oraz w ciągu …

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku o godzinie 1430  w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.Informacja nt. stanu realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie.Przedstawienie informacji w zakresie czynności kontrolnych w zakresie funkcjonowania parkingu za Urzędem Gminy.Zakończenie …

W ostatnim czasie na terenie gmin pienińskich nasiliły się zdarzenia, w których seniorzy padali ofiarami oszustów. Dbając o poprawę stanu bezpieczeństwa osób starszych, a także ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na ich szkodę z inicjatywy Komendanta Komisariatu Policji w Szczawnicy oraz Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem w dniu 15 grudnia o godz. 15.30 w sali widowiskowej …

W Krościenku nad Dunajcem rozpoczęła się wielka przeprowadzka Gminnej Biblioteki Publicznej ze starej siedziby do nowej zlokalizowanej się przy ul. Alei Wędkarzy.

Po roku od rozpoczęcia budowy, nowa biblioteka od następnego tygodnia zacznie wypełniać się po brzegi książkami. Do przeniesienia jest prawie 28 tysięcy książek. Trwa również umeblowanie pomieszczeń w budynku w sprzęt oraz ostatnie roboty …

Back to top