– Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 roku o godzinie 1430  w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35 (sala konferencyjna – II piętro).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Informacja nt. stanu realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w Gminie.
  4. Przedstawienie informacji w zakresie czynności kontrolnych w zakresie funkcjonowania parkingu za Urzędem Gminy.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
BARTŁOMIEJ CZECHOWSKI

Back to top