– Zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i chodników na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w sezonie zimowym 2022/2023

Standardy utrzymania dróg w Gminie Krościenko nad Dunajcem:

  1. Odśnieżanie i posypywanie jezdni na całej szerokości,
  2. Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nieutrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań i zjazdów oraz w sposób niepowodujący zasypywania chodników,
  3. Drogi, place i chodniki muszą być odśnieżane we wczesnych godzinach rannych do godz. 6.00 oraz w ciągu dnia, czyli na bieżąco, aby gromadzący się śnieg, błoto pośniegowe nie powodowały utrudnień w poruszaniu się na drogach i chodnikach (zapis ten nie dotyczy przypadków, kiedy występują bardzo ciężkie warunki pogodowe w ciągu doby),
  4. Wykonawca przystępuje do odśnieżania lub posypywania nawierzchni drogi celem usunięcia jej śliskości, nie później niż w czasie do 60 minut (1 godziny) od wystąpienia zjawiska utrudniającego ruch na drodze,
  5. Śliskość na drogach musi być likwidowana poprzez posypywanie oczyszczonej ze śniegu powierzchni materiałem uszorstniającym,
  6. W przypadku wystąpienia opadów ciągłych musi być zachowana możliwość bezpiecznego poruszania się po drogach, placach i chodnikach, opisanych powyżej przez całą dobę, a prace winny być prowadzone w taki sposób, aby była zapewniona drożność i bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach objętych akcją,
  7. Sposób wykonania usługi nie może powodować uszkodzeń nawierzchni dróg oraz krawężników, obrzeży oraz uzbrojenia przebiegającego w ich obrębie pod rygorem poniesienia kosztów ich naprawy przez Wykonawcę,
  8. Kryterium oceny pracy jest przejezdność dróg, placów i chodników oraz likwidacja gołoledzi.
Zakres zimowego utrzymania dróg 22/23WykonawcaOsoba odpowiedzialna
Krościenko nad Dunajcem Sołectwo ZawodzieZakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad DunajcemKier. Grzegorz Szerszeń tel. 182625726
Krościenko nad Dunajcem Sołectwo CentrumZakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad DunajcemKier. Grzegorz Szerszeń tel. 182625726
Sołectwo Kąty – NiwkiP.H.U. Tkacz Andrzej Tkacz  Sołtys Iwona Knutelska tel. 510444122
Sołectwo Dziadowe KątyFirma Remontowo-Budowlana Marcin Mszanik  Sołtys Małgorzata Knutelska Tel. 784788713
Sołectwo GrywałdRoboty Ziemne Krzysztof Jandura  Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem, tel. 182623077 e-mail. gmina@kroscienko.pl
Sołectwo KrośnicaP.H.U. Tkacz Andrzej Tkacz  Sołtys Tomasz Jankowski Tel. 509712827
Sołectwo HałuszowaP.H.U. Tkacz Andrzej Tkacz  Sołtys Krystyna Wojtaszek 789119315
Sołectwo Tylka -Biały PotokFirma Remontowo-Budowlana Marcin Mszanik  Sołtys Grażyna Malik 503077916

Osoba nadzorująca zimowe utrzymanie dróg w Gminie Krościenko nad Dunajcem: Za-ca Wójta Tadeusz Topolski, tel. 182623077

Back to top