– Wyróżnione informacje

Krościenko nad Dunajcem

Dobiegł końca okres obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem” opracowanej na lata 2015 – 2022. Data ta zbiega się także z aktywnym wejściem w nowy okres programowania w Unii Europejskiej. Stąd konieczność przygotowania nowej strategii na lata 2023 – 2030.

Planowanie strategiczne tym różni się od planowania bieżącego czy operacyjnego, że wybiega mocno w przyszłość …

Krościenko nad Dunajcem

Urząd Gminy w Krościenku przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, że dnia 31 maja 2023 r. mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Brak wniesienia …

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem podpisał umowę z firmą BikeUniverse Sp. z o.o. z Myślenic na realizację inwestycji pn. „Budowa dwóch torów typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem”. W ramach zadania wykonany zostanie tor Flowtrack, tor Mini Pump oraz  infrastruktura towarzysząca tj. utwardzony plac …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja 2023 roku o  godzinie 1300 odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że od dnia 8 maja 2023 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem rozpoczyna sprzedaż końcową węgla.

Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych do wyczerpania posiadanych zapasów.

Ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej:

Ekogroszek Karlik – 12,98 tonOrzech – 58,74 tonKostka – 5,36 ton

Wnioski o zakup węgla można składać w Urzędzie Gminy …

Back to top