– Dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla Gminy Krościenko nad Dunajcem

W ramach  ósmej  edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych- Polski Ład, Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzymała dofinansowanie  na kwotę 7 400 000,00zł  dla dwóch zadań.

Zadanie 1.

Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków oświatowych  na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem. Budynki objęte termomodernizacją :

  1. Szkoła podstawowa nr 1  w Krościenku  nad Dunajcem ul. Pienińska 2,
  2. Szkoła podstawowa nr 2 w  Krościenku nad Dunajcem ul .Biały Potok 1,
  3. Szkoła podstawowa  w Grywałdzie ul. Szkolna 29,
  4. Szkoła podstawowa  w Krośnicy ul. Ojca Leona 1,

Zadanie 2

Rozbudowa cmentarza komunalnego,  wraz z budową miejsc postojowych w Krościenku nad Dunajcem- etap I

Uroczyste wręczenie promes odbyło się w biurze poselskim  i senatorskim pani Anny Paluch i pana Jana Hamerskiego.

K.Kubik

Back to top