– R. Zieliński

Zakończone zostały roboty modernizacyjne dróg gminnych – ul.Lipowa w Grywałdzie i ul.Lubań w Krościenku n.D.

Na ul.Lipowej wykonano dalszy odcinek nawierzchni z destruktu drogowego ze skropieniem warstw emulsją asfaltową. Zakres robót obejmował również wykonanie przepustu rurowego, regulację studzienek kanalizacyjnych oraz wykonanie studni chłonnej. Wartość zadania ogółem wynosi 24.980,61 zł. Wykonawcą robót była firma JGB Grzegorz …

Krościenko nad Dunajcem

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji dla zadania:„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur dn 63PE wraz z przyłączami gazu z rur …

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Młodzi pełniPOWER-a” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Warunki udziału w projekcie:

wiek: 18-29 lat,brak zatrudnienia- OSOBY NIEZAREJESTROWANE W URZĘDZIE PRACY,zamieszkanie na terenie powiatów: nowotarski, suski, tatrzański.

Oferujemy:

darmowe szkolenia zawodowe lub płatne staże zawodowe,spotkania z doradcą zawodowym,spotkania z psychologiem,spotkania z pośrednikiem pracy.

Zapewniamy:

zwroty kosztów dojazdów,zwroty kosztów opieki nad dzieckiem.

ZAPRASZAMY!

Centrum Szkoleń GAMA s.c. 503 126 3 0

Biuro …

Krościenko nad Dunajcem

odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D., Rynek 35 (sala konferencyjna II piętro).

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Przewodniczący KomisjiMARIAN KUNDZIARZ

Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju.Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

„Nowa usługa, dzięki której nasz klient zarezerwuje spotkanie w urzędzie skarbowym, zaczyna działać w …

Back to top