– Punkt konsultacyjny i punkt psychologiczny

Krościenko nad Dunajcem

w zakresie udzielenia wsparcia i pomocy mieszkańcom gminy

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychoraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,zgodnie  z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2021-2025( Dz.U z 2022 poz.642 ) od stycznia 2022r zostały uruchomione bezpłatne punkty pomocy mieszkańcom gminy:

Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

– Punkt Psychologiczny.

Bezpłatne porady udzielane są 2 razy w miesiącu zgodnie z n.w harmonogramem.

Punkt konsultacyjny

 Janina Żegleń tel: 514 275 410

Miesiąc:  Dzień:Godzina:
Styczeń 202213.01.2022 27.01.202216.00 – 19.00 16.00 – 19.00
Luty 202210.02.2022 24.02.202216.00 – 19.00 16.00 – 19.00
Marzec 202210.03.2022 24.03.202216.00 – 19.00 16.00 – 19.00
Kwiecień 202207.04.2022 21.04.202216.00 – 19.00 16.00 – 19.00
Maj 202205.05.2022 19.05.202216.00 – 19.00 16.00 – 19.00
Czerwiec 202209.06.2022 23.06.202216.00 – 19.00 16.00 – 19.00

Punkt Psychologiczny

Marzena Bandyk Tel: 606 515 717

Miesiąc:  Dzień:Godzina:
Styczeń 202220.01.2022 27.01.202211.00 – 14.00 11.00 – 14.00
Luty 202210.02.2022 24.02.202211.00 – 14.00 11.00 – 14.00
Marzec 202210.03.2022 24.03.202211.00 – 14.00 11.00 – 14.00
Kwiecień 202207.04.2022 21.04.202211.00 – 14.00 11.00 – 14.00
Maj 202212.05.2022 26.05.202211.00 – 14.00 11.00 – 14.00
Czerwiec 202209.06.2022 23.06.202211.00 – 14.00 11.00 – 14.00
Back to top