– R. Zieliński

Gmina Krościenko rozpoczęła realizacje zadania pn:„Zagospodarowanie terenu na ogólnodostępną strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą w Krościenku-etap II. Zakres prac obejmuje zagospodarowanie placu rekreacyjnego na bulwarach krościeńskich poprzez miedzy innymi modernizacje istniejącego stawu wodnego, wykonanie chodników z kostki brukowej, wykonanie i wyposażenie placu zabaw, montaż tablic edukacyjnych i informacyjnych, montaż ławek oraz nasadzenie drzew i …

Droga rolna w sołectwie Kąty Niwki została zmodernizowana. Właśnie zakończyły się prace.  Kosztowały one 211 383,15 zł.

Prace związane z remontem i modernizacją drogi – o nr ew. 10463 – zostały dofinasowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 100 000,00 zł. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Dobiegła końca przebudowa ulicy Słonecznej w Krościenku nad Dunajcem. Całkowity koszt inwestycji opiewał na 2 043 532,39 zł.

W ramach inwestycji dotychczasowa droga żwirowa została pokryta nawierzchnią bitumiczną na długości  788, 34 mb., wykonano też  oznakowanie pionowe i poziome ulicy oraz zrobiono chodniki wraz oświetleniem ulicznym. 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000  do km 0+788,34 w miejscowości …

Miło nam poinformować, iż zakończył się pierwszy etap  termomodernizacji  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem. Warto zaznaczyć iż  Ośrodek Zdrowia,  zabezpiecza potrzeby zdrowotne dla ok. 6800 mieszkańców  oraz licznych turystów, których rocznie przebywa na terenie gminy ok. 1 mln. Świadczy usługi medyczne z zakresu: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (Pora dnia …

Back to top