– R. Zieliński

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2022 r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży oddzielnie, oraz …

Ponad 350 osób wzięło udział w Triadzie Zimowej, która odbyła się 8 i 9 stycznia w Krościenku nad Dunajcem. Zawodnicy, wśród których byli też zagraniczni, mogli rywalizować z biegów na trzech dystansach: Intro, Maraton, Ultra oraz na jednym Beskid Solo.

Zawodnicy rywalizowali przy pięknej słonecznej zimowej pogodzie. W Maratonie zwyciężył Włoch Paris Nikola, w Ultra – …

Mieszkańcy i turyści wspólnie z zespołami kolędowali pod szopką Bożonarodzeniową na Rynku w Krościenku nad Dunajcem. Przy okazji mogli skosztować regionalnych przysmaków.

Tradycyjne kolędy oraz góralskie pastorałki zagrali i zaśpiewali: „Muzyka Jana Kubika”, zespół dziecięcy „Małe Pieniny”, „Grywołdzkie Nucicki” oraz członkowie Związku Podhalan. Nie zabrakło i poseł Anny Paluch, mieszkanki Krościenka nad Dunajcem, która chętnie śpiewała …

Dyżur informacyjny w Urzędzie Gminy:

świadczenie wychowawcze 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 01 stycznia w Zakładzie Ubezpieczeń SpołecznychDodatek osłonowy od stycznia w Urzędzie Gminy – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  Krościenku nad Dunajcem.Centralna ewidencja emisyjności budynków.

Od 1 stycznia 2022 r. świadczenie wychowawcze 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wypłacane będą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy …

Dodatek osłonowy kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, mający zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Miejsce załatwienia sprawy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, pok. nr 18,

 tel.  18 262-30-09 wew. 12, e-mail: rodzinne@kroscienko.pl

WAŻNE – dodatek wypłacany …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem Zarządzeniem Nr 120.14.2021 z dnia  23 grudnia 2021 r. ustalił dzień 07 stycznia (piątek) br. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem, w zamian za święto przypadające w dniu 01 stycznia 2022 r. 

Wójt GminyJan Dyda

Back to top