– D. Jurkiewicz

Uroczyste poświęcenie odnowionej kapliczki i figury św. Kingi w Krościenku nad Dunajcem, Pod Ociemnem odbędzie się w niedzielę 28 maja. Początek wydarzenia o godzinie 14. O oprawę muzyczną zadba kapela Jaśka Kubika wraz z Orkiestrą Dętą OSP. Rys historyczny przybliży historyk Krzysztof Koper.Zostanie także zaprezentowany okazjonalny wiersz poetki i wszechstronnej artystki Krystyny Aleksander.Organizatorami wydarzenia są: …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/448/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingu przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem – parking niestrzeżony przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem jest płatny przez całą dobę (7 dni w tygodniu).

Zwolnienie z …

Krościenko nad Dunajcem

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu i Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zwrócił się do Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w …

Back to top