– D. Jurkiewicz

Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem informuje, iż w celu rozpoznania ilości aktualnie przebywających osób z Ukrainy na terenie, gmina ma obowiązek prowadzenia rejestru obiektów, które przyjęły uchodźców z Ukrainy oraz podawania aktualnej ilości osób przebywających w obiektach (pensjonatach, obiektach agroturystycznych i domach prywatnych) na terenie gminy.

Jeśli w Twoim obiekcie przebywają osoby uciekające przed konfliktem …

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;• wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);• wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;• posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;• wniosku o udzielenie ochrony …

Krościenko nad Dunajcem

Z uwagi na gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, mając na uwadze wprowadzone przez Rząd RP procedury od dnia 25 stycznia br. aż do odwołania wszystkie sprawy urzędowe będą załatwiane przez telefon, drogą elektroniczną lub poprzez złożenie pisma na dziennik podawczy w godz. od 800-1300.

W celu załatwienia najpilniejszych spraw wymagających obsługi …

Krościenko nad Dunajcem

Z uwagi na gwałtowny wzrost liczby zakażeń koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, mając na uwadze wprowadzone przez Rząd RP procedury od dnia 25 stycznia br. aż do odwołania wszystkie sprawy urzędowe będą załatwiane przez telefon, drogą elektroniczną lub poprzez złożenie pisma na dziennik podawczy w godz. od 800-1300.

W celu załatwienia najpilniejszych spraw wymagających obsługi …

Back to top