– D. Jurkiewicz

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać …

Dobra informacja dla osób, które już „naostrzyły” łyżwy. Kryte lodowisko w Krościenku nad Dunajcem przy stadionie Klubu Sportowego „Sokolica” zostanie otwarte wg oficjalnej informacji w dniu 26 grudnia br. o godz. 12-tej. Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia „na lodzie”

Jan DydaWójt Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Przedsiębiorcy.

W dniu 4 listopada 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U.2022 poz.2243).

Dzięki tej ustawie cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa …

Krościenko nad Dunajcem

Jednym ze współrealizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok jestParafia  Rzymsko-Katolicka w Krościenku nad Dunajcem. Parafia prowadzi m.innymi działania  profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz  osób starszych.

W bieżącym roku w ramach dalszej współpracy gmina zakupiła dla potrzeb realizacji zadań profilaktycznych projektor oraz ekran projekcyjny. Wójt Gminy Jan Dyda na …

Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, że Gmina Krościenko nad Dunajcem przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. O dalszych działaniach w powyższej sprawie będziemy …

Krościenko nad Dunajcem

W dniu dzisiejszym, to jest 03 listopada (czwartek)  zostaną wypłacone pierwsze „dodatki dla gospodarstw” (pellet, gaz LPG, olej opałowy, drewno kawałkowe, biomasa) wynikające z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ogółem w dniu dzisiejszym zostanie wypłaconych 216  dodatków, na kwotę …

Back to top