– Zadania gminy

Centrum Kultury i Promocji w Krościenku

Centrum Kultury i Promocji34-450 Krościenko n.D, Rynek 34tel. (0-18) 262-33-04+ 48 571253737www.ckipkroscienko.plDyrektor: Józef Szałwia

Informacja Turystyczna

Rynek 3234-450 Krościenko n. De-mail: promocja@ckipkroscienko.pltel. 18 262 33 04 , 18 262 00 32Czynne: poniedziałek: 8:00-16:00wtorek – sobota: 9:00-17:00Punkt jest częścią Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (www.visitmalopolska.pl).W punkcie znajduje się też Gminna Izba Regionalna oraz mała galeria obrazów.

Centrum Kultury i Promocji …

Informacja przestrzenna w Pieninach, Gorcach i Beskidzie

System Informacji Przestrzennej gminy Krościenko nad Dunajcem (w skrócie SIP) prezentuje dane pochodzące z rejestrów prowadzonych przez Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem, Starostwo Powiatowe w Nowym Targu a także w głównej mierze z publicznych rejestrów danych przestrzennych, pozyskiwanych i udostępnianych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

System Informacji zawiera m.in informacje dotyczące granic …

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pieninach

Zakład Gospodarki Komunalnej Krościenku n.D34-450 Krościenko n.D, Jana III Sobieskiego 3Ftel. (0-18) 262-57-26e-mail: zgk@kroscienko.pl

Kierownik: Grzegorz SzerszeńGłówna Księgowa: Sylwia Faron

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony i skorzystania z interaktywnego planu cmentarza.Oddajemy do Państwa dyspozycji system GROBONET PRO® umożliwiający odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. Wyniki poszukiwań można …

Pomoc społeczna w Pieninach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcemul. Esperanto 234-450 Krościenko nad Dunajcem(budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  – “Ośrodek Zdrowia”)tel. (0-18) 262-30-09 e-mail: gops@kroscienko.pl

Dane do faktur:Nabywca: Gmina Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, NIP: 735-284-97-61,

Odbiorca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 234-450 Krościenko nad Dunajcem   

Gminny Ośrodek …

Biblioteka publiczna w Pieninach

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Radę Gminy Krościenko nad DunajcemSieć GBP w Krościenku tworzą: biblioteka w Krościenku nad Dunajcem oraz  filia w Grywałdzie. Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularno- naukową, wydawnictwa informacyjne i regionalne.
Gminna …

Zarządzanie edukacją

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Krościenko nad Dunajcem. Zespół prowadzi wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną, finansową, księgowo-rachunkową oraz płacową oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Krościenko nad Dunajcem.
Zespół wykonuje także inne czynności związane z zadaniami gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe, wynikające m.in. z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty …

Back to top