– Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Zarządzanie edukacją

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Krościenko nad Dunajcem jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy Krościenko nad Dunajcem. Zespół prowadzi wspólną obsługę administracyjną, organizacyjną, finansową, księgowo-rachunkową oraz płacową oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Zespół wykonuje także inne czynności związane z zadaniami gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe, wynikające m.in. z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela, a także zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej powierzone przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Zespół ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół
34-450 Krościenko n.D, Biały Potok 1
tel. (0-18) 262-34-49, fax. (018) 262-34-55
e-mail: zeas@kroscienko.pl

Kierownik: Agata Sobkowiak
Główny Ksiegowy: Monika Wojtaszek

Back to top