– Pomoc dla obywateli Ukrainy

Wójt Gminy Kroscienko nad Dunajcem informuje, iż zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022r.(Dz.U z 2022 poz.583) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa, wszyscy mieszkańcy gminy Krościenko nad Dunajcem, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne. Kwota refinansowania to 40 …

W związku z bezprecedensową w powojennej historii Europy napaścią rosyjską na Ukrainę i ucieczką uchodźców z terytorium tego państwa do Polski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami”. Na realizację tego programu Fundusz przeznaczył 130 mln złotych.

Zadaniem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest przede wszystkim wspieranie obywateli naszego kraju będących …

Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem uprzejmie informuje,iż zajmujący się sprawami uchodźców UNHCR, czyli urząd Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców oferuje wsparcie finansowe dla uchodźców z Ukrainy, które uciekły z Ukrainy po 24 lutego 2022r. . /Управління  ООН у справах біженців пропонує фінансову підтримку біженцям з України.

Żeby ubiegać się o pieniądze nie trzeba mieć nawet …

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem zwraca się z prośbą o zbiórkę żywności dla naszych Gości – uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie naszej Gminy.

Żywność można dostarczać od poniedziałku do piątku do każdej ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy oraz Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół …

1 kwietnia 2022 r. rozpoczynamy naukę dla dzieci z Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku nad Dunajcem.

O godzinie 8.30 przyjedzie po dzieci bus z opiekunem na ul. Kościuszki 1 (obok Remizy OSP) i następnie pojedzie na ul. Rynek 35 (przystanek obok Urzędu Gminy).  Dzieci będą miały zajęcia zapoznawcze przez 2 godziny. Później zostaną …

Szanowni  Mieszkańcy,

Jeżeli uchodźczy z Ukrainy, którymi się Państwo opiekujecie potrzebują specjalistycznej pomocy medycznej informujemy, iż Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE RODZINY z Podegrodzia zadeklarował swoją pomoc w ramach prowadzonej własnej działalności. Deklarowana pomoc dotyczy:

podstawowej opieki zdrowotnejambulatoryjnej opieki specjalistycznejrehabilitacji leczniczej

POZ: gabinety internistyczne, gabinety pediatryczne

Poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: otolaryngologia, foniatryczno-audiologiczna, dermatologiczna, ginekologiczna, okulistyczna, ednodrynologiczna,  chorób naczyń, chirurgii …

Back to top