– Pomoc dla obywateli Ukrainy

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc aby zorganizować swoje sprawy po przybyciu do Polski? Masz problemy pracownicze, kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja z mieszkania, jakiekolwiek inne problemy prawne czy urzędowe? Oprócz wyspecjalizowanych instytucji organizujących pomoc dla uchodźców, przebywając w Polsce możesz skorzystać z …

Zgodnie z aktualnymi informacjami dotyczącymi rozmieszczenia uchodźców, Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem  informuje i wyjaśnia, iż osoby podejmujące indywidualne decyzje o przyjęciu do swoich domów i mieszkań, osób przybyłych na teren gminy Krościenko nad Dunajcem  z terenu objętego konfliktem zbrojnym,  muszą się liczyć z faktem, iż koszty związane z ich  pobytem w kwaterach prywatnych  nie będą refundowane z budżetu państwa oraz budżetu gminy.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi organizowanego ewentualnego zakwaterowania  na terenie gminy Kroscienko nad Dunajcem dla osób narodowości ukraińskiej przybywających na teren gminy  jako uchodźcy.

BAZA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Zgłoszenia w sprawie bazy noclegowej można kierować bezpośrednio do Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz na adres ukraina@muw.plPo zebraniu danych i bieżącej aktualizacji listy  gmina poprzez powiat …

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z eskalacją działań wojennych na suwerenną Ukrainę spodziewany jest napływ dużej liczby uchodźców z obszarów objętych wojną.

Jako samorząd gminny zgodnie ze swoimi kompetencjami, przygotowujemy  się na zwiększony zakres zadań i potrzeb oraz pojawiające się sytuacje kryzysowe.

Zwracam się z prośbą do właścicieli pensjonatów, obiektów noclegowych oraz prywatnych osób pragnących pomóc o włączenie …

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;• wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);• wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;• posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;• wniosku o udzielenie ochrony …

Back to top