– Prawa miejskie dla Krościenka

Krościenko nad Dunajcem

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad w zakresie terminów, wzoru ankiety oraz składu zespołu konsultacyjnego do przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości wsi Krościenko nad Dunajcem.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020 r. poz. 713) w związku z Uchwałą Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko …

Back to top