– Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości Krościenko nad Dunajcem

Uchwała nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r

Back to top