– Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 18 października 2020 roku w sprawie wydłużenia terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie Uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Krościenko nad Dunajcem oraz Uchwały Nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r.
ogłasza się co następuje:

§ 1

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i wprowadzeniem na terenie całego kraju strefy czerwonej konsultacje z mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Krościenko nad Dunajcem zostają wydłużone i odbędą się w terminie od dnia 5 października 2020 r. do 18 listopada 2020 r.

§ 2

Obwieszczenie podlega podaniu do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń
we wszystkich sołectwach oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Back to top