– 2023 – maj

Krościenko nad Dunajcem

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia odbędzie się w dniu 16 maja 2023 roku o godzinie 1200, w Urzędzie Gminy w Krościenku nad Dunajcem, sala konferencyjna II piętro.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XLIX Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawy bieżące …

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja 2023 roku o  godzinie 1300 odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.Interpelacje radnych.Podjęcie uchwały …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 poz.503 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że po uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze …

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje, że od dnia 8 maja 2023 r. Gmina Krościenko nad Dunajcem rozpoczyna sprzedaż końcową węgla.

Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych do wyczerpania posiadanych zapasów.

Ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej:

Ekogroszek Karlik – 12,98 tonOrzech – 58,74 tonKostka – 5,36 ton

Wnioski o zakup węgla można składać w Urzędzie Gminy …

Majówka w Pienińskim Amfiteatrze „Pod Wierzbą” należała do udanych, nie tylko z powodu pięknej słonecznej pogody, ale i ciekawego repertuaru. Było coś dla dzieci i dla dorosłych, dla miłośników folkloru oraz rocka.

Wczesnym popołudniem 1 maja ciekawy spektakl dla dzieci pt. Dusza Lasu” był zaprezentowany przez krakowski teatr, ten sam, który dwa dni wcześniej wystąpił na …

Back to top