– XLIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko nad Dunajcem

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 maja 2023 roku o  godzinie 1300 odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Gminy w  Krościenku nad Dunajcem, Rynek 35.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grywałdzie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/440/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 kwietnia 2023r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Krościenko nad Dunajcem na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem – Toporzysko 1.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grywałd”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko nad Dunajcem – Biały Potok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
GABRYŚ STANISŁAW

Back to top