– 2023 – maj

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w …

Uroczyście została poświęcona odrestaurowana staraniem Pienińskiego Parku Narodowego kapliczka św. Kingi oraz nowa figura Pod Ociemnem w Krościenku nad Dunajcem. Wydarzenie zostało zorganizowane w dniu zesłania Ducha Świętego z udziałem zaproszonych gości, mieszkańców i turystów.

– Bardzo dużą rolę przy renowacji kapliczki odegrał pan Radosław Kozłowski, to była jego inicjatywa – mówił podczas uroczystości Michał Sakołowski …

Rozpoczęły się prace związane z powstaniem pumptracka o nawierzchni bitumicznej. Tor rowerowy znajdzie się w sąsiedztwie ścieżki pieszo-rowerowej Velo Dunajec przy ul. Jana III Sobieskiego w Krościenku nad Dunajcem”.

Jak informuje Wójt Gminy „nowe miejsce rekreacji na otwartym powietrzu przeznaczone będzie do nieodpłatnego uprawiania sportu i rekreacji. Udostępniane będzie różnym grupom użytkowników w każdym wieku – …

Back to top