– 2023 – maj

Uroczyście, pomimo deszczu, mieszkańcy Krościenka nad Dunajcem świętowali 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była uroczysta msza święta w kościele pw. Dobrego Pasterza, uroczysty przemarsz na Rynek stolicy Pienin oraz okolicznościowe przemówienia.   

O wyjątkowości Konstytucji 3 Maja, ustawie regulującej ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej wpływie na dalsze dzieje w historii Polski mówiła poseł na …

Zespół Max Klezmer Band dał piękny koncert „Muzyka świata” w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem. Przybyli na niego mieszkańcy i turyści. Koncert był możliwy dzięki Fundacji PZU.

Max Klezmer Band  to znany krakowski zespół, w którego twórczości obecny jest jazz oraz elementy muzyki etnicznej takiej jak: klezmerska, bałkańska, czy hinduska.  Powstał …

„Majówkowe” świętowanie zainaugurowano w Krośnicy już w sobotę 29 kwietnia. To wówczas w amfiteatrze przy remizie OSP został zorganizowany festyn rodzinny. Przybyli na niego licznie mieszkańcy, nie zabrakło i turystów.

Było mnóstwo atrakcji. Na scenie wystąpiły przedszkolaki z miejscowego przedszkola dając popis swych scenicznych umiejętności. Zaprezentował się też zespół „Małe Pieniny”, działający pod auspicjami Związku Podhalan …

Krościenko nad Dunajcem

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.), art. 39 i art …

Back to top