– Prawa miejskie dla Krościenka

Krościenko nad Dunajcem

Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości Krościenko nad Dunajcem

Uchwala-nr-XVII.154.2020 Pobierz

Uchwała nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad …

Krościenko nad Dunajcem

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy

Krościenko nad Dunajcem w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Krościenko nad Dunajcem

Na podstawie Uchwały Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Krościenko nad Dunajcem konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Krościenko nad Dunajcem oraz Uchwały …

Krościenko nad Dunajcem

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad w zakresie terminów, wzoru ankiety oraz składu zespołu konsultacyjnego do przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości wsi Krościenko nad Dunajcem.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020 r. poz. 713) w związku z Uchwałą Nr XVII/154/2020 Rady Gminy Krościenko …

Back to top