– Wpisy

“Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 do km 0+788,34 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem, Gmina Krościenko nad Dunajcem”

Zadanie obejmuje :

 roboty przygotowawcze roboty ziemne przebudowa jezdni chodniki odwodnienie ulicy oznakowanie budowa oświetlenia wraz z osłonięciem sieci kablowej n/n

Przebudowa nawierzchni drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną o dł. 788,34 mb oraz wykonanie chodników oświetlenia ulicznego oznakowanie poziome i pionowe wpłynie na poprawę …

Read more Informacja o realizacji zadań współfinansowanych ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych”

”Przebudowa drogi gminnej nr 362381K w km 0+145,00 do km 0+376,00 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem Gmina Krościenko nad Dunajcem”

Zadanie obejmuje :

roboty przygotowawcze ,rozbiórkowe i ziemneprzebudowę jezdniodwodnienie drogichodnikroboty wykończenioweoznakowanieścieżkę rowerowa z dopuszczeniem ruchu pieszegodemontaż istniejącego oświetlenia, przebudowę słupów N/N z oświetl, budowa oświetlenia

Przebudowa nawierzchni gruntowej jezdni wykonanie ścieżki rowerowej oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego …

Read more Informacja o realizacji zadań współfinansowanych ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych”

Za dwa tygodnie, 26 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

Na złożenie dokumentów w tym jesiennym naborze rolnicy będą mieli czas do 24 listopada 2020 r. Oferta pomocy, która finansowana jest …

Read more ARiMR: Dotacje na małe przetwórstwo i RHD

Plakat - Rymowanki dla rolników

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całej Polski odbywa się Powszechny Spis Rolny 2020. Jest to najważniejsze badanie gospodarstw rolnych, realizowane raz na 10 lat, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz rekomendacjami ONZ. Dane w nim zebrane służą m.in. do opracowywania programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 

W …

Read more Konkurs dla przedszkoli “Rymowanki dla rolników”

Krościenko nad Dunajcem

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego według zasad określonych w Uchwale Nr XXX/250/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 26 września 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za …

Read more Informacja o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem w roku 2021.

Back to top