– 2023 – kwiecień

W Krościenku-Zawodzie zakończone zostały prace remontowe związane z wymianą pokrycia dachowego nad ujęciem wody mineralnej “Maria”. Wymieniono pokrycie dachowe nad pijalnią i altaną oraz daszek przy wejściu do źródła. Impregnacji poddano drewniane elementy konstrukcji i małej architektury. Teren został uporządkowany i wyczyszczony z krzaków i chaszczy. Koszt zadania wynosi 53.505zł. Na to przedsięwzięcie sołectwo przeznaczyło …

Krościenko nad Dunajcem

Gmina Krościenko nad Dunajcem realizuje przedsięwzięcie grantowe: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze …

Krościenko nad Dunajcem

Obwieszczenie Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz.293 ze zmianami) Urząd Gminy Krościenko n.D. zawiadamia, że w dniu 18.04.2023r. wszczęto postępowanie administracyjne w …

Od 15 marca, można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Jest to pierwszy nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wniosek, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć do Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłącznie w postaci elektronicznej – …

II Turniej charytatywny w siatkówce w gminie Krościenko nad Dunajcem pod patronatem wójta Jana Dydy został zorganizowany ponownie na rzecz chorego Wiktorka. Zbierano fundusze konieczne na rehabilitację dziecka.  

W rozgrywkach udział wzięło 6 drużyn: COS – Zakopane, Orły – Naprawa, Spisz – Krempachy, Orkiestra Puzona – Nowy Targ, Szczawnica, UART – Ochotnica Dolna i Górna …

“Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

Warsztaty integracyjne, plastyczne, muzyczne, a także haftu i wycieczki z przewodnikiem realizowane są w Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem zarówno dla dzieci i młodzieży polskiej, jak i ukraińskiej w ramach projektu pn. „Pomagamy lokalnie”. W planie jest też wyjazd integracyjny oraz przygotowanie filmu.

Wszystkie wydarzenia są …

Back to top