– Zasady i terminy składania oraz rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem przypomina, iż nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpoczyna się od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Analiza dokumentów w Ośrodku Pomocy Społecznej wykazuje, że wciąż jest wiele rodzin, które nie złożyły wniosków na „nowy” okres zasiłkowy. 

Wnioski  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać już od dnia 1 lutego 2021 roku drogą elektronicznączyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od dnia 1 kwietnia 2021 roku także drogą tradycyjną (papierową), osobiście w GOPS lub za pośrednictwem poczty.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

Ważne!

  • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 roku będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia 1 czerwca 2021 roku.
  • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po dniu 30 czerwca 2021 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Back to top