– Wznawia swoją działalność Punkt Konsultacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 01 czerwca 2022 roku WZNAWIA

w formie stacjonarnej swoją działalność Punkt Konsultacyjny GOPS („Stara Plebania”, Krościenko n.D, ul. Rynek 32).

Do Punktu Konsultacyjnego zostali zatrudnieni wysokiej klasy specjaliści, którzy udzielają następującego wsparcia:

  1. Punkt Konsultacyjny Dla Rodzin otwarty dla osób borykających się z problemami rodzinnymi, dla młodzieży, dla rodziców, którym zależy na poprawie swoich umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, relacji w rodzinie, w tym dla osób doświadczających przemocy domowej.

Osoba prowadząca konsultacje: Pani Katarzyna Kuziel – Rachwał – pedagog, psychoterapeuta, Realizator Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców I-wszego stopnia. Ukończyła pedagogikę społeczno – opiekuńczą ze specjalizacją wychowanie prorodzinne na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Kwalifikacje psychoterapeuty uzyskała w 2007r. po ukończeniu podyplomowego, czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, specjalizując się w prowadzeniu konsultacji rodzinnych, psychoterapii rodzin, małżeństw i par. Aktualnie kończy specjalistyczną podyplomową czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, w tym Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.

Telefon kontaktowy: 607 270 502 (dzień i godzina pierwszej konsultacji powinna być wcześniej umówiona telefonicznie bezpośrednio z Panią Katarzyną Kuziel – Rachwał).

MIESIĄCDZIEŃ*GODZINA* (z przyczyn losowych podane terminy konsultacji mogą ulec zmianie)
czerwiec03, 17 czerwca 202215,00 – 18,00
lipiec 01, 15 lipca 202215,00 – 18,00
sierpień05, 12 sierpnia 202215,00 – 18,00
wrzesień02, 23 września 202215,00 – 18,00
październik07, 21 października 202215,00 – 18,00
listopad 04, 18 listopada 202215,00 – 18,00
grudzień09, 16 grudnia 202215,00 – 18,00

2. Punkt Pomocy Psychologicznej. Osoba prowadząca konsultacje: Pani Marzena Bandyk – psycholog. Edukację zdobywała w Wyższej Szkole Biznesu- National Louis University w Nowym Sączu oraz na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł magistra psychologii. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, wspomagania rozwoju dziecka i arteterapii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Obecnie jest w drodze uzyskania tytułu psychotraumatologa oraz uczestniczy w kursie „Psychoterapia dzieci młodzieży i Rodzin”. Od roku 2015 prowadzi własną Pracownię Psychologiczną, świadcząc m.in. wsparcie psychologiczne, diagnozy i terapie. Pracuje pod stałą superwizją . Ponadto współpracuje z Gminami i Ośrodkami Pomocy Społecznej świadcząc usługi psychologiczne dla Klientów oraz Mieszkańców Gmin. W swojej pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa.

Telefon kontaktowy: 606 515 717. (pierwsza konsultacja powinna być wcześniej umówiona telefonicznie bezpośrednio z Panią Marzeną Bandyk).

MIESIĄCDZIEŃ*GODZINA* (z przyczyn losowych  podane terminy konsultacji mogą ulec zmianie)
czerwiec 28 czerwca 202210,00 – 13,00
lipiec 19 lipca 202210,00 – 13,00
sierpień09 sierpnia 202210,00 – 13,00
wrzesień13 września 202210,00 – 13,00
październik11 października 202210,00 – 13,00
listopad 08 listopada 202210,00 – 13,00
grudzień13 grudnia 202210,00 – 13,00

Więcej informacji dotyczących: Punktu Konsultacyjnego Dla Rodzin, Punktu Psychologicznego oraz pomocy prawnej można uzyskać  w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem bądź pod numerem telefonu 18 262 30 09 w godzinach pracy Ośrodka, albo kontaktując się bezpośrednio z zatrudnionymi specjalistami.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z pomocy zatrudnionych Specjalistów. Zapewniamy anonimowość !

Adam Musiał
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku nad Dunajcem

Zadania realizowane przez GOPS zostały sfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach dotacji celowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej) – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Back to top