– Wypłaty dodatku węglowego

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu dzisiejszym, to jest 18 października 2022 roku, wtorek) zostały wypłacone kolejne „dodatki węglowe” wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1692 z póżn.zm.).

Ogółem w dniu dzisiejszym zostały wypłacone 233 dodatki, na kwotę 699 000,00 złotych.

Adam Musiał

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krościenku nad Dunajcem

Back to top