– Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, iż w dniu

29 kwietnia 2022 r. (piątek) nastąpi

WYPŁATA jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, obecnie przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym.

Świadczenia w wysokości 300 zł będą realizowane w kasie Pienińskiego Banku Spółdzielczego w Krościenku n.D i na konta podane przez obywateli Ukrainy.

Niniejszy komunikat dotyczy wniosków złożonych w marcu i kwietniu 2022 r.

Warunkiem wypłaty świadczenia w kasie banku jest posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości.

Back to top