– Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy

Krościenko nad Dunajcem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że istnieje możliwość przyznania w 2023 roku pomocy w formie usług opiekuńczych.

Co to są usługi opiekuńcze?

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Osoby zainteresowane przyznaniem pomocy w formie usług opiekuńczych proszone są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Esperanto 2, pokój 19 lub telefonicznie: 18 262 30 09 wewn: 14.

Back to top