– Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem – etap I

Logo projektów UE

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych ,Gmina Krościenko  rozpoczyna realizacje projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem – etap I.” Projekt będzie realizowany w systemie zaprojektuj–wybuduj

Celem projektu  jest  ograniczanie przedostawania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem, co prowadzić będzie do poprawy stanu środowiska naturalnego na jej obszarze oraz poprawy jakości życia mieszkańców oraz turystów odwiedzających region.

Planowane efekty  to budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7 km, w tym:

  1. w ramach kosztów kwalifikowalnych:

– w miejscowości Hałuszowa o łącznej długości 3,4 km,
– rozbudowa kanalizacji w miejscowości Grywałd – etap II o łącznej długości 2,6 km,

  1. w ramach kosztów niekwalifikowanych:

– budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hałuszowa (łącznik poza aglomeracją, część niekwalifikowana) 1 km.

Całkowita wartość projektu wynosi:  2 458 615,59zł

Wkład własny gminy wynosi: 270 131,77 zł

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 30.06.2020 r.

Back to top