– Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Krościenko nad Dunajcem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że w dniach od 9.05 2022 – do dnia 13.05.2022 roku wydawane są Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących dla OSÓB Z UKRAINY .  Skierowanie można otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, pokój nr.19

Kryterium dochodowe: osoba samotnie gospodarująca: 1707,20 zł; osoba w rodzinie: 1320,00 zł (na osobę).

Back to top