– Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych

Krościenko nad Dunajcem

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Krościenko nad Dunajcem na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 będzie trwać od 1 – 17 marca 2023 roku.

Kryteria i zasady rekrutacji – dokumenty do pobrania:

  1. Terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I.
  2. Terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych.
  3. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych.
  4. Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych.

Wnioski wraz z oświadczeniami można pobrać w sekretariatach lub ze stron internetowych poszczególnych szkół.

Wypełnione wnioski należy złożyć odpowiednio:

  1. Do oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, ul. Pienińska 2.
  2. Do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej w Grywałdzie wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w Grywałdzie, ul. Szkolna 29.
  3. Do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej w Krośnicy wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w Krośnicy, ul. Ojca Leona 1.
  4. Do oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D wnioski należy składać w sekretariacie szkoły ul. Biały Potok 1.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach poszczególnych szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Krościenku nad Dunajcem -tel. 18/262-30-70

Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku n.D – tel. 18/262-38-15

Szkoła Podstawowa w Grywałdzie – tel. 18/262-38-23

Szkoła Podstawowa w Krośnicy – tel. 18/265-01-90

Kierownik ZEAS
Agata Sobkowiak

Do pobrania:

Back to top