– Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Hałuszowa

W ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” (program wsparcia dróg lokalnych ) gmina Krościenko zrealizowała  projekt pn: „Przebudowa  odcinka drogi gminnej nr ew. 415 i 459 w km 0+091,50 do 0+229,85 w miejscowości Hałuszowa”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa miejscowości oraz  podniesienie poziomu rozwoju i konkurencyjności regionu pienińskiego

Wartość  projektu: 694 955,84 zł
Dofinansowanie: 501 156,42 zł

Back to top