– „Przebudowa chodnika w ciągu drogi woj. 969 ul. Sobieskiego w Krościenku”

W ramach programu  „Inicjatywy samorządowe na 2017r miedzy jednostkami samorządowymi „ gmina Krościenko w 2017 roku zrealizowała kolejny projekt pn: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi woj.969 ul. Sobieskiego w Krościenku   

Celem projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego przy drodze wojewódzkiej na terenie gminy Krościenko

Projekt obejmuje dalszą przebudowę chodnika na długości 677mb

Wartość projektu 533 356.00 zł.
Dofinansowanie 266 678,40 zł.

Back to top