– Promesy dla szkół z terenu naszej gminy

W dniu 16 grudnia 2022 r. w Nowym Targu Jan Dyda Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem wraz z Agatą Sobkowiak Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół odebrali z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego grant dla szkół z terenu naszej gminy.

Projekt będzie realizowany w ramach: Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Promesa opiewa na sumę 74 498,00 zł. Przyznana kwota zostanie w całości przeznaczona na wyrównanie różnic i zlikwidowanie ograniczeń edukacyjnych związanych z nauką zdalną, tj. na zakup komputerów i monitorów multimedialnych dla szkół.

Tutaj więcej na ten temat:

https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/88260/Promesy_na_rozwoj_szkol_m_in_w_powiecie_nowotarskim_i_tatrzanskim_zdjecia.html

Back to top