– PRACA DLA ROMA- kontynuacja zatrudnienia

W ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020 roku,gmina Krościenko w 2017 roku realizuje kolejny  już  trzeci projekt z tego działania pn:Praca dla Roma- kontynuacja zatrudnienia ”.

Celem projektu jest dalsza aktywizacja społeczna i zawodowa  bezrobotnych Romów oraz poprawa skuteczności systemu wspierania długotrwale bezrobotnych osób ze społeczności romskiej .

Projekt realizuje „Lokalny  program na rzecz integracji społecznej romskiej na lata 2017-2020 dla gminy Krościenko” przyjęty przez Rade Gminy  

W ramach projektu gmina zatrudnia, 2 Romów  w  Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krościenku .

Wartość projektu:   40 479,00.zł
Dofinansowanie:  26 500,00zł

Back to top