– „Poznaj Polskę” – Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Gmina Krościenko nad Dunajcem złożyła do Ministerstwa Edukacji i Nauki 13 wniosków na realizację w 2022 roku wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i Gmina otrzymała na realizację zadania dotację celową w wysokości 101543,00 zł. Kwota dotacji stanowi 80% kosztów zadania, pozostałą kwotę stanowi wkład własny w wysokości 43306,00 zł, na który składają się wpłaty rodziców uczniów, którzy będą uczestniczyć w wycieczkach. Wycieczki są realizowane przez poszczególne szkoły w terminie od 28.04.2022 r. do 24.06.2022 r.

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zaplanowano realizację wycieczek jedno, dwu i trzydniowych we wszystkich szkołach z terenu Gminy:

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie:

 • trzydniowa wycieczka do Warszawy, w ramach której uczniowie zwiedzą: Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego,
 • dwudniowa wycieczka do Wrocławia, w ramach której uczniowie zwiedzą: Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Hydropolis – interaktywne muzeum wody, Panoramę Racławicką;
 • jednodniowa wycieczka do Wieliczki i Krakowa, w ramach której uczniowie zwiedzą Kopalnię Soli w Wieliczce oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha;

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Krośnicy:

 • dwudniowa wycieczka do Wrocławia, w ramach której uczniowie zwiedzą: Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Hydropolis – interaktywne muzeum wody, Panoramę Racławicką;
 • dwudniowa wycieczka do Sandomierza, w ramach której uczniowie zwiedzą: Muzeum Diecezjalne „Dom Jana Długosza”, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy, Ujazd Ruiny Zamku Krzyżtopór;
 • jednodniową wycieczkę do Bochni i Starego Sącza, w ramach której uczniowie zwiedzą: Kopalnię Soli w Bochni oraz zespół staromiejski wraz z klasztorem sióstr Klarysek w Starym Sączu;

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krościenku nad Dunajcem:

 • dwudniowa wycieczka do Wrocławia, w ramach której uczniowie zwiedzą: Hydropolis – interaktywne muzeum wody, Panoramę Racławicką, zespół historycznego centrum Wrocławia oraz Halę Stulecia;
 • jednodniową wycieczkę do Krakowa, w ramach której uczniowie zwiedzą historyczny zespół miasta oraz Ogród Doświadczeń im. S. Lema;
 • jednodniową wycieczkę do Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej, w ramach której uczniowie zwiedzą Tyniec – zespół opactwa Benedyktynów oraz krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej;
 • jednodniowa wycieczka do Wieliczki i Krakowa, w ramach której uczniowie zwiedzą Kopalnię Soli oraz historyczny zespół miasta Krakowa;

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem:

 • trzydniowa wycieczka do Warszawy, w ramach której uczniowie zwiedzą: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Łazienki Królewskie, Belweder:
 • jednodniowa wycieczka do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Inwałdu, w ramach której uczniowie zwiedzą: krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej, Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach oraz średniowieczną warownię w Inwałdzie;
 • jednodniowa wycieczkę do Krakowa, w ramach której uczniowie zwiedzą Tyniec – zespół opactwa Benedyktynów oraz Ogród doświadczeń im. S. Lema.

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół

Agata Sobkowiak

Back to top