– Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa w Pieninach

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

Wiosną 2017 roku zakończył się kolejny etap Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2016 – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W marcu br. pomoc w formie paczek żywnościowych otrzymało 106 rodzin w tym 405 osób. Wydano ponad 10 ton żywności na kwotę ok. 55 000,00zł.

Ogółem w okresie od X 2016 do III 2017 z pomocy skorzystało 405 osób, wydano ponad 19 ton żywności, na kwotę ponad 87 000 tys. zł.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu przeprowadzono działania towarzyszące. W dniach 30 stycznia i 7 lutego odbyły się spotkania z beneficjentami Programu na terenie Szkoły Podstawowej w Grywałdzie. Przeprowadzono szkolenia pt. „Warsztaty kulinarne” oraz pt. „ Kulinarnie mocni”.

Do końca września 2017 roku GOPS przyjmował wnioski na kolejny etap Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2017 – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Wnioski złożyło 136 rodzin. Ogółem pomocą zostanie objętych 491 osób, w transzach listopad 2017 – marzec 2018 roku.

Back to top