– Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem

Wychowanie przedszkolne w Krościenku

Projekt „Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności edukacji w zakresie wychowania przedszkolnego w Gminie Krościenko nad Dunajcem” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Krościenko nad Dunajcem poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Punkcie przedszkolnym w Krościenku nad Dunajcem, ul. Biały Potok 1, realizację zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do punktu w okresie od 01.09.2017 – 31.08.2018 r. oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej zatrudnionej w Punkcie przedszkolnym. Projekt obejmuje zadania: 1. rozwój Punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D, ul. Biały Potok 1 poprzez: – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, – realizację zajęć dodatkowych dla dzieci uczęszczających do punktu: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, 2. rozwój kompetencji kadry wychowania przedszkolnego poprzez: – udział w szkoleniach i warsztatach, – uczestnictwo w studiach podyplomowych. W ramach realizacji projektu zatrudniono 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego do nowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat. Z pozyskanych środków dostosowane zostały pomieszczenia do większej liczby dzieci, zakupione zostanie wyposażenie, meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt IT i zabawki. Ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu Gminy zostanie zmodernizowany plac zabaw. Wartość projektu wynosi: 475.043,38 zł, w tym dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – 401.193,38 zł, wkład własny Gminy – 73.850,00 zł 

Back to top