– Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem informuje, że  Gmina realizuje Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023”

W ramach Programu mieszkańcy Gminy Krościenko nad Dunajcem mogą uzyskać – tzw. „opaski bezpieczeństwa”.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Opaski bezpieczeństwa” wyposażone są między innymi w następujące funkcje:

  •  przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  •  detektor upadku,
  •  czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
  •  lokalizator GPS,
  •  funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  •  funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

Wybrane w postępowaniu „opaski bezpieczeństwa” są, co należy podkreślić, produktami medycznymi, ładowanymi w sposób dogodny dla osób starszych, za pomocą ładowarek indukcyjnych i zapewniającymi całodobowej opiekę na odległość przez centrum monitoringu zatrudniające co najmniej ratowników medycznych i/lub opiekunów medycznych i/lub pielęgniarki.

Osoby zainteresowane uzyskaniem opaski proszone są o zgłaszanie się do biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, pokój 17 lub 19, w godzinach 7,30 – 15,30.
Tel: 18 262 30 09

Decyduje kolejność zgłoszeń, brak korzystania równocześnie z podobnego Programu oraz stan zdrowia osoby wnioskującej o „opaskę”.

Back to top